optimalna mešavina šumskog humusa i treseta za sve vrste
cvetnicA i ostalog sobnog i baštenoskog bilja

Sirovinski sastav zemlje

Vlaga 68.55%
Suve materije 31.45%
Mineralne materije 10,21%
Organske materije 89,79%
Ph (H2O) 5,00
Ukupno N 0,52%
Ukupno P 227,74 mg/kg
Ukupno K 459,61 mg/kg
Ca 1620,28 mg/kg
Mg 1447,54 mg/kg
Fe 2908,00 mg/kg
Mn 32,72 mg/kg
Cu 5,185 mg/kg

Dostupno u pakovanjima od 5, 10, 20 i 40 litara.