Kan 27%N
MINERALNO ĐUBRIVO

Naziv đubriva:
KAN - Kompleksno minelrano đubirvo

Sadržaj hranljivih elemenata: 27% azota (N)

Namena i količine:
koristi se kao pojedinačno azotno đubrivo za prihranjivanje svih biljnih vrsta preko zemljišta, u količini od 1 kg do 5 kg / 100 m2, u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta. Tretiranje se vrši 1 do 3 puta u toku godine.

Skladištenje:
čuvati u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištima koja su zastićena od izvora toplote, vlage i atmosferalija.

Rok upotrebe:
neograničeno.

Pakovanje:
3kg

NPK 15:15:15+3s+Zn
MINERALNO ĐUBRIVO

Naziv đubriva:
NPK 15:15:15 + 3S + Zn - Kompleksno
mineralno đubrivo

Sadržaj hranljivih elemenata: 15% azota (N), 15% fosfora (P), 15% kalijuma (K), 3% sumpora (S) i 0,01% cinka (Zn)

Namena i količine:
koristi se kao mineralno đubrivo, preko zemljišta, u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta, u količini od 3 do 6kg / 100 m2, u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta. Tretiranje se vrši 1 do 2 puta u toku godine. do 3 puta u toku godine.

Skladištenje:
čuvati u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištima koja su zastićena od izvora toplote, vlage i atmosferalija.

Rok upotrebe:
neograničeno.

Pakovanje:
3kg

UREA 46,2% N

Naziv đubriva:
UREA 46,2% Nt

Sadržaj hranljivih elemenata: 46,2% azota (N), Biuret max. 1,2%

Namena i količine:
koristi se kao pojedinačno azotno đubrivo u količini od 50-100 kg/ha za osnovno đubrenje, u količini od 100-300 kg/ha za predsetveno đubrenje i 100-200 kg/ha u prihranjivanju, u zavisnoti od biljne vrste i polodnosti zemljišta. Tretiranje se vrši 1-3 puta godišnje preko zemljišta ili 1-2 puta folijamo. Tretiranje se vrši ravnomerno po celoj površini (za ratarske i povratarske kulture) ili između redova-trake (za zasade voćnjaka i vinove loze) ručno, traktorskim rasturačima ili avionom.

Skladištenje:
čuvati u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištima koja su zastićena od izvora toplote, vlage i atmosferalija.

Rok upotrebe:
neograničeno.

Pakovanje:
2kg