godina iskustva
u svetu poljoprivrede

Kompanija Cmana posluje u poljoprivrednom sektoru i pretežna delatnost je maloprodaja, gde u 92 poljoprivredne apoteke nudimo proizvode namenjene poljoprivrednoj proizvodnji. Pored toga, naše delatnosti uključuju otkup poljoprivrednih proizvoda, proizvodnjom stočne hrane vrhunskog kvaliteta, organizacijom kooperantske proizvodnje kao i proizvodnjom, preradom, pakovanjem i plasmanom svežeg i zamrznutog pilećeg mesa. U okviru kompanije Cmana, posedujemo fabriku stočne hrane Moravac i farmu za uzgoj pilića. Prisutni smo na teritoriji centralne Srbije i delom u Južnom Banatu.

Naša vizija

Proširenje poslovanja na komplentu teritoriji Srbije, formiranje otkupnih centara koji ce biti u sklopu maloprodajnih objekata i konstanto građenje veće povezanosti sa poljoprivrednim proizvođačima kako bismo ostvarali bolje poslovne rezultate za poljoprivredne proizvođače i samu kompaniju.

Naša misija

Obezbeđivanje poljoprivrednim proizvođačima i seoskim domaćinstvima sve neophodne stavke za uspešno poslovanje, kako u delu repromaterijala neophodnog za njihovu proizvodnju tako i u delu garantovanog otkupa svih proizvoda koje poljoprivredni proizvođači mogu da ponude.

 1. Počeci kompanije Cmana

  1998

  Kompanija je osnovana 1998. godine pod imenom Cmana Promet d.o.o. Osnovna delatnost prilikom osnivanja bila je veleprodaja poljoprivrednih proizvoda i ostalim proizvodima namenjenim jednom seoskom domaćinstvu.

 2. Pokretanje lanca maloprodajnih objekata

  2004

  Analizom tržišta i susretanjem sa sve većim problemima u plasmanu robe kroz veleprodaju, 2004. godine doneta je odluka da se delatnost proširi i da se otpocne sa otvaranjem sopstvenog lanca maloprodajnih objekata-poljoprivrednih apoteka.

 3. Početak kompanije Medino

  2005

  Od 2005. godine, kompanija svoju delatnost upotpunjuje i sektorom koji počinje da se bavi otkupom, preradom i pakovanjem meda. Formirana je radna jedinica u okviru kompanije pod nazivom Medino, kao i brend pod istim nazivom sa kojim se nastupa na tržište meda i ostalih pčelinjih proizvoda.

 4. Spajanje sa Tirnanić-Agro

  30. oktobar 2006

  Ovog dana sproveden je postupak spajanja sa firmom Tirnanić-Agro, gde je tom prilikom zadržan naziv kompanije Cmana Promet d.o.o, dok su svi ostali podaci preuzeti od firme Tirnanić-Agro.

 5. Izgradnja novog pogona za preradu i pakovanje meda

  2008

  Sredinom 2008.godine počinje izgradnja novog pogona za otkup, preradu i pakovanje meda i ostalih pčelinjih proizvoda i ista se završava već naredne 2009. godine. Objekat dobija izvozni broj i polako pokušava da nadje svoje mesto na najzahtevnijim tržištima po pitanju plasmana meda.

 6. Uspeh na tržištu meda

  2010

  Cmana Promet d.o.o, sa svojom radnom jedinicom Medino, 2010. godine postaje najveći izvoznik meda iz Srbije, sa učešćem od 50% ukupno izvezenih količina meda iz Srbije. Tržišta na koja se plasira med od 2010. godine pa nadalje su: Nemačka, Austrija, Švajcarska, Holandija, Belgija, Italija, Norveška. Otvaranjem izvoznog posla, Cmana Promet d.o.o, postaje lider na tržištu Srbije u delu otkupa meda i počinje aktivno da sarađuje sa svim pcelarskim drustvima u Srbiji sa ciljem razvoja pcelarstva sto dovodi do ekspanzije ovog privrednog sektora u Srbiji.

 7. PTPD Cmana DOO

  26.01.2011

  Dana 26.01.2011. godine, dolazi do promene naziva kompanije i od tada pa nadalje kompanija posluje pod imenom Proizvodno i trgovinsko privredno društvo Cmana d.o.o.

 8. Odvajanje Medina i podizanje fabrike i silosa

  2013

  Dana 22.01.2013.godine sproveden je postupak izdvajanja uz osnivanje kojim je radna jedinica Medino sa svom svojom imovinom i obavezama izdvojena iz kompanije Cmana d.o.o. I formirana kao posebno pravno lice koje od tada pa nadalje posluje kao samostalno pravno lice pod imenom Medino d.o.o.

  Obzirom da je kompanija Cmana d.o.o, razvila sopstveni lanac maloprodajnih objekata koji se je 2013 godine sastojao od 100 poljoprivrednih apoteka koje su poslovale u sklopu kompanije Cmana d.o.o, kao i da je ostala prisutna u delu veleprodaje, količine stočne hrane koje su prodavane dostigle su razmere da se 2013. godine otvori nov investicioni projekat koji je podrazumevao izgradnju sopstvene fabrike stočne hrane kao i silose za smeštaj merkantilne robe.

  Investicija je zapoceta krajem 2013. godine i završena krajem 2014 godine. Od 2015.godine kompanija Cmana d.o.o. počinje sa plasiranjem stočne hrane iz sopstvene proizvodnje pod brendom Moravac koji do kraja godine pronalazi svoj put na tržištu, kako u prodaji kroz poljoprivredne apoteke tako i u saradnji sa velikim farmama.

 9. Pileći program i Kljucko

  2015

  Tokom 2015.godine, kompanija Cmana d.o.o, u okviru svoje delatnosti dodaje novi sektor koji pocinje da se bavi tovom živine-brojlera teške linije, organizovanje klanja, konfekcioniranja pileceg mesa i plasman istog na trziste Srbije. Poslove klanja i konfekcioniranja piletine kompanija Cmana d.o.o, ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji poverila je klanicama koje su imale kapacitete koji nisu bili popunjeni. Iste, 2015. godine registrovan je brend “Kljucko” i pod tim brendom polako počinje osvajanje tržišta.