Kljucko gril pile

Pileći batak sa karabatkom

Pileće grudi
sa koskom

Pileći file

Pileća krilca

Pileća leđa

Pileća jetra
sa srcem

Pileći želudac

Svež proizvod Zamrznut proizvod