Pogledaj asortiman
Kljucko sveži i zamrznuti proizvodi

Potpuna kontrola proizvodnje

Sveža piletina se isporučuje do svakog kupca kapilarno, u prepodnevnom satima. Kvalitet piletine je garantovan od strane naše kompanije obzirom jer je celokupan posao organizovan tako da je svaki segment u proizvodnji, od jednodnevnog pileta, preko proizvodnje stočne hrane, tova brojlera, prevoza istih na klanje, klanje, pakovanje i prevoz mesa do kupaca organizovan u sopstvenoj režiji i pod punom kontrolom menadžmenta kompanije koji svakodnevno brine o tome da sve u lancu funkcioniše besprekorno.

Meso vrhunskog kvaliteta

Kvalitet proizvoda proveravamo u različitim laboratorijama sa kojima posedujemo ugovore o redovnim proverama (CIN, poljoprivredni fakulteti, veterinarski instituti).
Sa svim institucijama koje se bave živinarskom proizvodnjom kao i klaničnom industrijom smo u svakodnevnoj komunikacij,a sve u cilju što kvalitetnijeg rada i isporukom pilećeg mesa vrhunskog kvaliteta našim kupcima.
Proizvodni pogon u kome se vrši klanje brojlera nalazi se u Vitkovu, opština Aleksandrovac i kapacitet pogoma je 10.000 brojlera u jednoj smeni klanja.
U svakom trenutku kompanija ima u tovu preko 450.000 brojlera različite starosti.