poseti moravac sajt

Stočna hrana Moravac

Hrana Moravac je posebno prilagođena hrana za svaku fazu rasta i razvoja svih vrsta i kategorija domaćih životinja. Sadrži optimalan odnos hranjivih sastojaka, vitamina i mineralnih komponenti čime se obezbeđuje idealna konverzija. Proizvodi MORAVAC su koncipirani u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima i saznanjima u oblasti ishrane životinja, uz konstantno obrađivanje informacija dobijenih iz prve ruke - direktno od odgajivača. Ovakva praksa garantuje postizanje osnovnog cilja svakog proizvođača a to je dostizanje željene mase jedinke u što kraćem periodu, uz što manji utrošak hrane.

Kontrola kvaliteta je neizostavan početak i kraj u procesu proizvodnje. Kontrolu kvaliteta vršimo kako u našoj internoj laboratoriji tako i u akreditovanim eksternim laboratorijama. Svaki kilogram ulaznih sirovina se analizira u našoj internoj laboratoriji a reprezentativni uzorci se paralelno šalju na analizu i u akreditovanim laboratorijama.